summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--l10n/sk.js3
-rw-r--r--l10n/sk.json3
2 files changed, 4 insertions, 2 deletions
diff --git a/l10n/sk.js b/l10n/sk.js
index 0c74e4043..1c1e43362 100644
--- a/l10n/sk.js
+++ b/l10n/sk.js
@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Shared with me" : "Zdieľané so mnou",
"An RSS/Atom feed reader" : "RSS/Atom čítačka",
"📰 A RSS/Atom Feed reader App for Nextcloud\n\n- 📲 Synchronize your feeds with multiple mobile or desktop [clients](https://nextcloud.github.io/news/clients/)\n- 🔄 Automatic updates of your news feeds\n- 🆓 Free and open source under AGPLv3, no ads or premium functions\n\n**System Cron is currently required for this app to work**\n\nRequirements can be found [here](https://nextcloud.github.io/news/install/#dependencies)\n\nThe Changelog is available [here](https://github.com/nextcloud/news/blob/master/CHANGELOG.md)\n\nCreate a [bug report](https://github.com/nextcloud/news/issues/new/choose)\n\nCreate a [feature request](https://github.com/nextcloud/news/discussions/new)\n\nReport a [feed issue](https://github.com/nextcloud/news/discussions/new)" : "Reader Aplikácia na čítanie kanálov RSS/Atom pre Nextcloud\n\n- 📲 Synchronizujte svoje kanály s viacerými [klientmi] pre mobily alebo počítače (https://nextcloud.github.io/news/clients/)\n- 🔄 Automatické aktualizácie vašich spravodajských kanálov\n- 🆓 Voľný a otvorený zdroj pod AGPLv3, žiadne reklamy ani prémiové funkcie\n\n** Na to, aby táto aplikácia fungovala, je momentálne potrebný Systemový Cron **\n\nPožiadavky nájdete [tu] (https://nextcloud.github.io/news/install/#dependencies)\n\nZoznam zmien je k dispozícii [tu] (https://github.com/nextcloud/news/blob/master/CHANGELOG.md)\n\nVytvorte [hlásenie chyby] (https://github.com/nextcloud/news/issues/new/choose)\n\nVytvorte [žiadosť o funkciu] (https://github.com/nextcloud/news/discussions/new)\n\nNahlásiť [problém s kanálom] (https://github.com/nextcloud/news/discussions/new)",
+ "Last job execution ran {relativeTime}. Something seems wrong." : "Posledná úloha prebehla {relativeTime}. Zdá sa, že niečo nie je v poriadku.",
"Last job ran {relativeTime}." : "Posledná úloha bežala {relativeTime}.",
"Use system cron for updates" : "Použiť systémový plánovač cron pre aktualizácie",
"Disable this if you use a custom updater." : "Toto vypnite ak používate vlastný updater.",
@@ -85,7 +86,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder name" : "Názov priečinka",
"Go back" : "Ísť späť",
"Folder exists already!" : "Priečinok už existuje!",
- "Credentials" : "Prihlasovanie údaje",
+ "Credentials" : "Prihlasovacie údaje",
"HTTP Basic Auth credentials must be stored unencrypted! Everyone with access to the server or database will be able to access them!" : "Prihlasovacie údaje pre HTTP Basic Auth musia byť uložené nezašifrované! Každý s prístupom k serveru alebo databáze si ich bude môcť prečítať!",
"Password" : "Heslo",
"Auto discover Feed" : "Automaticky objavovať Informačný kanál",
diff --git a/l10n/sk.json b/l10n/sk.json
index f44199b1b..44c7423db 100644
--- a/l10n/sk.json
+++ b/l10n/sk.json
@@ -12,6 +12,7 @@
"Shared with me" : "Zdieľané so mnou",
"An RSS/Atom feed reader" : "RSS/Atom čítačka",
"📰 A RSS/Atom Feed reader App for Nextcloud\n\n- 📲 Synchronize your feeds with multiple mobile or desktop [clients](https://nextcloud.github.io/news/clients/)\n- 🔄 Automatic updates of your news feeds\n- 🆓 Free and open source under AGPLv3, no ads or premium functions\n\n**System Cron is currently required for this app to work**\n\nRequirements can be found [here](https://nextcloud.github.io/news/install/#dependencies)\n\nThe Changelog is available [here](https://github.com/nextcloud/news/blob/master/CHANGELOG.md)\n\nCreate a [bug report](https://github.com/nextcloud/news/issues/new/choose)\n\nCreate a [feature request](https://github.com/nextcloud/news/discussions/new)\n\nReport a [feed issue](https://github.com/nextcloud/news/discussions/new)" : "Reader Aplikácia na čítanie kanálov RSS/Atom pre Nextcloud\n\n- 📲 Synchronizujte svoje kanály s viacerými [klientmi] pre mobily alebo počítače (https://nextcloud.github.io/news/clients/)\n- 🔄 Automatické aktualizácie vašich spravodajských kanálov\n- 🆓 Voľný a otvorený zdroj pod AGPLv3, žiadne reklamy ani prémiové funkcie\n\n** Na to, aby táto aplikácia fungovala, je momentálne potrebný Systemový Cron **\n\nPožiadavky nájdete [tu] (https://nextcloud.github.io/news/install/#dependencies)\n\nZoznam zmien je k dispozícii [tu] (https://github.com/nextcloud/news/blob/master/CHANGELOG.md)\n\nVytvorte [hlásenie chyby] (https://github.com/nextcloud/news/issues/new/choose)\n\nVytvorte [žiadosť o funkciu] (https://github.com/nextcloud/news/discussions/new)\n\nNahlásiť [problém s kanálom] (https://github.com/nextcloud/news/discussions/new)",
+ "Last job execution ran {relativeTime}. Something seems wrong." : "Posledná úloha prebehla {relativeTime}. Zdá sa, že niečo nie je v poriadku.",
"Last job ran {relativeTime}." : "Posledná úloha bežala {relativeTime}.",
"Use system cron for updates" : "Použiť systémový plánovač cron pre aktualizácie",
"Disable this if you use a custom updater." : "Toto vypnite ak používate vlastný updater.",
@@ -83,7 +84,7 @@
"Folder name" : "Názov priečinka",
"Go back" : "Ísť späť",
"Folder exists already!" : "Priečinok už existuje!",
- "Credentials" : "Prihlasovanie údaje",
+ "Credentials" : "Prihlasovacie údaje",
"HTTP Basic Auth credentials must be stored unencrypted! Everyone with access to the server or database will be able to access them!" : "Prihlasovacie údaje pre HTTP Basic Auth musia byť uložené nezašifrované! Každý s prístupom k serveru alebo databáze si ich bude môcť prečítať!",
"Password" : "Heslo",
"Auto discover Feed" : "Automaticky objavovať Informačný kanál",